Programa “Masoveria urbana”

El darrer trimestre de l’any 2018 des de l’Oficina d’Habitatge es va plantejar la necessitat de promoure el que s’anomena “masoveria urbana”.

En aquesta línia es va organitzar des de l’Ajuntament i diverses entitats, el passat 26 de setembre de 2018 una jornada de l’habitatge com a dret, titulada: “alternatives d’accés i tinença d’habitatge” amb la idea de conèixer alternatives d’accés i tinença d’habitatges impulsades des de la ciutadania organitzada i amb l’objectiu de veure com des de l’administració pública es pot col·laborar en la seva promoció i difusió.

L’article 42.3 de Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, considera la masoveria urbana com una de les actuacions possibles per evitar la desocupació permanent dels habitatges i la rehabilitació dels habitatges que estiguin en mal estat i estableix que l’administració pot impulsar polítiques de foment de la rehabilitació dels habitatges que estiguin en mal estat perquè puguin ser llogats, a través de subvencions directes als propietaris, oferta de subrogació a l’administració en l’execució de les obres i suport públic a contractes de masoveria urbana

Així doncs s’ha començat a treballar en la creació d’un programa municipal de masoveria urbana amb l’objectiu polític de donar resposta alternativa a les necessitats de la població en matèria d’habitatge. Vol ser un programa de mediació per tal que els propietaris d’habitatges formalitzin contractes supervisats per l’Oficina d’Habitatge a canvi de la contraprestació per part de l’administració d’ajuts econòmics per a la progressiva millora i condicionament de l’habitatge o finca.

De moment, s’ha endegat l’elaboració del cens de cases tancades per després buscar-ne la propietat i començar a plantejar el programa i el Pla estratègic de subvencions 2019-2021 ja preveu una fitxa per aquest concepte i per tant una línia de subvencions per iniciar el programa. Els pressupostos municipals de l’any 2019 i 2020 hi ha previst consignació.

Notícies:
https://www.diaridegirona.cat/girona/2016/09/25/tot-llogar-i-comprar/806017.html