Programa “Passadissos nets i segurs”

Inspirat en el Clean Halls: police Nova York i premiat pel Banc de Bones Pràctiques de la Federació de Municipis de Catalunya, l’any 2015.

El programa neix l’any 2012. La seva pretensió és donar tranquil·litat i coneixement profund de la situació que pateixen les comunitats i és una eina de treball per tal que es puguin donar respostes per part de les àrees que corresponguin a les situacions que es detectin. El programa pretén ser un element dissuassori de delictes i alhora facilita informació
Funcionament: La Policia Local patrullarà (passejarà) pels elements comuns privatius dels edificis de forma habitual, esporàdica, no convencional (sense horari establert), sota criteri policial (factor sorpresa).

Procediment: La Comunitat autoritza aquest «patrullatge» perquè hi ha un acord d’adhesió al Programa per part de la Junta de Propietaris; sol·licitud a l’Ajuntament, informe policial, decret i signatura del full d’adhesió.

Aquest Programa va ser modificat el novembre de 2016, incorporant nous requisits per millorar la seguretat a les Comunitat, de manera que a banda d’assegurar el tancament del portal ajustant-lo al sistema de pany únic, facilitant-se per part de l’Ajuntament el corresponent bombí, el nou requisit del 2016 consisteix en el blindatge de les portes dels armaris dels comptadors de subministrament de llum, aigua i gas, instal·lant portes antivandàliques que impedeixin que es puguin manipular els subministres per personal que no sigui autoritzat.

La comunitat, a banda designa a dues persones per a fer el seguiment del programa i poder realitzar totes les comunicacions necessàries a través de la policia local o a través de la bústia de correus avisosOLH@salt.cat que gestiona l’Oficina d’Habitatge.

 

Què s’ha de fer per acollir-se al Programa?

Les comunitats interessades en accedir al Programa, hauran de fer una instància telemàtica acompanyada de la documentació requerida adreçada a l’alcalde-president: Per a més informació: Oficina d’Habitatge de Salt, equip de suport a les Comunitats.