Què és?

La Borsa de Lloguer Social de Salt està gestionada per l'Ajuntament. Compta amb el suport i la col·laboraciò de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; forma part de la Xarxa de mediació per al lloguer social. Un habitatge buit implica, en molts casos, el seu deteriorament. El lloguer, a través de la Borsa de Lloguer Social suposa, per als propietaris l’obtenció d’una renda amb garanties i el manteniment de l’habitatge en millors condicions. La Borsa actua com a mediadora entre el propietari o la propietària de l'habitatge i el llogater/a durant tota la vigència del contracte.

Més informació aquí

Propietari/àries

L’Oficina Local d’Habitatge, mitjançant cita prèvia, ofereix atenció personal i individualitzada, informació i assessorament jurídic gratuït en tota la relació contractual, tramitació del contracte de lloguer, garantia d`un preu just en el lloguer, gestió i mediació en cas d’incidències o conflictes.

Llogaters/es

Si esteu a la recerca d’un habitatge de lloguer al municipi cal que sapigueu que la Borsa de Lloguer Social s’adreça a les persones que, tot i tenir uns ingressos estables, no poden accedir a un lloguer perquè els preus del mercat immobiliari són massa elevats o bé perquè no poden fer front a les condicions d’accés a un habitatge.