Què és?

La Borsa de Lloguer Social de Salt està gestionada per l'Ajuntament. Compta amb el suport i la col·laboraciò de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; forma part de la Xarxa de mediació per al lloguer social. Un habitatge buit implica, en molts casos, el seu deteriorament. El lloguer, a través de la Borsa de Lloguer Social suposa, per als propietaris l’obtenció d’una renda amb garanties i el manteniment de l’habitatge en millors condicions. La Borsa actua com a mediadora entre el propietari o la propietària de l'habitatge i el llogater/a durant tota la vigència del contracte.

Més informació aquí

Propietari/àries

L’Oficina Local d’Habitatge, mitjançant cita prèvia, ofereix atenció personal i individualitzada, informació i assessorament jurídic gratuït en tota la relació contractual, tramitació del contracte de lloguer, garantia d`un preu just en el lloguer, gestió i mediació en cas d’incidències o conflictes.

 • Bonificació del 50 % de la quota íntegra de l’Impost de béns immobles.

 • Contractació d’una assegurança multirisc i una pòlissa de responsabilitat civil.

 • Contractació d’una assegurança de caució avalloguer(cobertura fins a 6 mesos d’impagaments).

 • Inventari del continent i el contingut a fi d’assegurar-ne un manteniment correcte i la comprovació de l’estat de devolució.

 • Recerca i selecció del llogater adequat per a l’habitatge.

 • Seguiment del cobrament del lloguer, del compliment de la relació contractual i d’incidències eventuals.

 • Informació i assessorament al llogater sobre aspectes importants del manteniment de l’habitatge.

 • És indispensable disposar de la cèdula d’habitabilitat.

 • El preu del lloguer ha de ser inferior al preu de mercat.

 • Ha d’estar en condicions d’habitabiltat i disposar o estar en disposició d’obtenir els serveis de subministrament d’aigua, gas (butà o gas natural ) i electricitat.

 • Cal tenir certificat d’eficiència energètica.

Llogaters/es

Si esteu a la recerca d’un habitatge de lloguer al municipi cal que sapigueu que la Borsa de Lloguer Social s’adreça a les persones que, tot i tenir uns ingressos estables, no poden accedir a un lloguer perquè els preus del mercat immobiliari són massa elevats o bé perquè no poden fer front a les condicions d’accés a un habitatge.

 • Selecció de l’habitatge adequat en relació amb el nombre de persones i les seves necessitats.

 • Facilitació de l’accés a un habitatge amb una renda de lloguer compatible amb els ingressos de la unitat de convivència.

 • Garantia de l’estat d’habitabilitat de l’habitatge.

 • Dipòsit de la fiança reglamentària.

 • Seguiment del contracte i de les incidències.

 • Informació i tramitació dels ajuts per al pagament del lloguer.

La Borsa assigna els habitatges a la persona sol·licitant i a les unitats de convivència que millor s’hi adaptin, tenint en compte els criteris legals. Són requisits per a l’assignació de l’habitatge, entre d’altres, els següents:

 • La relació entre la superfície de l’habitatge, el nombre d’habitacions i la composició familiar dels sol·licitants.
 • L’antiguitat de la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial.
 • El compliment dels criteris legals del lloguer just.
 • No disposar d’habitatge de propietat o bé no poder-ne gaudir.
 • Que la unitat de convivència no disposi d’uns ingressos superiors a quatre vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.
 • Residir en un municipi de Catalunya i acreditar-ho.
 • Que la necessitat d’habitatge quedi degudament acreditada.
Close Menu

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies