Servei de mediació comunitària

La mediació comunitària es caracteritza per apostar pel pacte, el compromís i la cultura del diàleg, atorgant als ciutadans i ciutadanes un paper actiu i responsable davant els conflictes i la recerca de solucions, tot habilitant espais neutrals on poder gestionar els conflictes i obtenir una solució satisfactòria per a totes les parts implicades. La funció de la mediació consisteix en establir ponts de diàleg entre les persones que plantegen un conflicte, ajudant-los a crear comunicació i generant idees i recerca d'opcions resolutives de forma àgil i positiva. Els i les mediadors/res desenvolupen el seu rol en un marc de neutralitat, imparcialitat i confidencialitat apropant a les parts implicades

1) La mediació és cívica: la mediació fa possible que participeu de manera activa, responsable i compromesa en la resolució dels propis conflictes.

2) La mediació és voluntària: la mediació només és possible si hi ha la voluntat de comprendre el conflicte des de tots els punts de vista; d’escoltar l’altre i de treballar en la recerca de solucions òptimes per a tothom.

3) La mediació és imparcial: la imparcialitat de la mediació es refereix tant al desenvolupament del procés de mediació com a la persona mediadora, que ha de facilitar la vostra participació i garantir la igualtat i l’equilibri entre les parts, sense decantar-se per cap.

4) La mediació és confidencial: la llei 15/2009, de mediació en l’àmbit del dret privat, estableix que totes les persones que intervenen en un procediment de mediació estan subjectes a la confidencialitat. Això vol dir que tant la persona mediadora com les parts tenen l’obligació de no revelar cap informació que es conegui en una sessió de mediació. Igualment el mediador/a no pot actuar com a testimoni en un procés judicial. Només en el cas que la persona mediadora obtingui informacions que revelin l’existència de fets delictius o d’una amenaça per la vida o la integritat física o psíquica d’una persona, n’haurà d’informar les autoritats judicials.

El servei està format per un equip de professionals en mediació, formació i assessorament a les comunitats de propietaris/àries i veïns/es de Salt que treballen de manera complementària i en coordinació amb l’Oficina Local d’Habitatge per tal de donar resposta a les demandes referents a:

  • Intervenció de suport a les comunitats: són accions que, adreçades de manera específica a les comunitats de veïns i veïnes, tenen per objecte millorar la seva organització i funcionament. Comprenen accions informatives i d’assessorament; accions de suport a la convivència, l’organització i gestió de la comunitat; d’acompanyament en la presa de decisions i accions de caràcter formatiu.
  • Entrevistes d’anàlisi i orientació en conflictes veïnals: són sessions individuals o grupal de treball que tenen per objecte ajudar-vos a analitzar la vostra situació de conflicte i avaluar opcions viables de solució. En aquestes entrevistes, us ajudarem a clarificar els vostres interessos; a gestionar les emocions que genera el conflicte, a obtenir informació objectiva i normativa sobre el conflicte i avaluar les diferents opcions de solució…
  • Tallers formatius: tallers de caràcter pedagògic i de sensibilització que tenen per objecte la formació i capacitació dels càrrecs de les comunitats de propietaris en la sensibilització, informació i orientació en l’organització i gestió de les comunitats veïnals.

Per tal d’oferir aquest servei l’Ajuntament de Salt compta amb la col·laboració Associació per la recerca i Acció social VINCLE, com a entitat especialitzada en l’organització i dinamització de les comunitats de propietaris, la promoció de la convivència,el foment de la participació ciutadana, els serveis integrals per a l’habitatge i l’entorn comunitari.

Com es pot accedir al servei?

Cal emplenar una instància per sol·licitar el servei de mediació en què s’indiquin les dades personals, la informació necessària pel que fa a les parts implicades i les circumstàncies del malestar. El mediador o la mediadora responsable es posarà en contacte amb qui sol·licita el servei.

Es poden adreçar a l’Oficina Local d’Habitatge de Salt.

Close Menu

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies