Renda bàsica

La renda bàsica d'emancipació (RBE) és una prestació adreçada als joves d'entre 22 i 30 anys per ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual. Actualment la convocatòria està tancada