AJUNTAMENT DE SALT – Resolució de la convocatòria de les subvencions per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis plurifamiliars, per a l’exercici 2019

RECORDEU:

  • Informació pública de les bases fins El 2 de maig. Presentació de sol·licituds: del 30/05/2019 a 12/06/2019 (ambdós inclosos)
  • El termini d’execució de les actuacions és des de l’1 de gener de 2019 al 2 de desembre del mateix any.
  • Tota la sol·licitud s’ha de fer electrònicament i acompanyada dels documents requerits. En cap cas s’admetrà el format paper. Podeu seguir la guia que es mostra a continuació per a presentar els documents de la forma correcta.