El consistori saltenc un any més contribueix a pal·liar els efectes de la pobresa energètica de famílies vulnerables del municipi, amb la col·laboració i coordinació d’altres ens públics

La Diputació de Girona aquest darrer any 2020 ha promogut novament actuacions diverses previstes al PROGRAMA D’ESTALVI I POBRESA ENERGÈTICA i l’Ajuntament de Salt, com a municipi adherit, les ha portat a terme en el seu territori.

El programa consisteix en donar eines i recursos al ajuntaments i als consells comarcals de Girona per impulsar actuacions directes per sensibilitzar la població sobre la despesa i l’eficiència energètica de les llars i actuar en casos de pobresa energètica a les llars vulnerables.

Val a dir, que l’actual situació d’excepcionalitat sobrevinguda arran de la Covid-19 ha obligat a repensar moltes de les actuacions que hi eren previstes quant a metodologies a utilitzar per arribar a la població amb efectivitat. Això ha suposat que no s’han realitzat determinades actuacions directes amb la ciutadania si el risc de rebrot era elevat, als efectes de mantenir les degudes mesures de seguretat i les recomanacions sanitàries. També ha suposat que determinats eixos s’han hagut d’adaptar a formats en línia (no presencials). Clica aquí per veure l’adaptació del Programa Sars-CoV-2

Els eixos vertebradors del programa que s’han treballat durant el 2020 i que continuen treballant-se són: la detecció en els Caps de Salut de persones vulnerables (eix 3), en fomentar el bon ús dels aparells electrònics en les llars mitjançant la difusió a peu de carrer així com llocs estratègics del municipi (eix 4) i per últim, la formació al professorat per donar a conèixer posteriorment a l’alumnat el sentit pedagògic de l’estalvi energètic en un sentit ampli (eix 5).

Tots aquestes actuacions han suposat una tasca de coordinació transversal amb diferents àrees de l’Ajuntament i l’ús creixent de les noves tecnologies (vídeo, videoconferència, etc.) especialment en tot el tema de formacions.

Des de l’Oficina Local d’Habitatge, un any més, s’ha treballat especialment en l’Eix 1 del Programa consistent en auditories energètiques a llars vulnerables. Les ha realitzat l’empresa contractada per la Diputació de Girona «El Risell» i la gran majoria d’elles havien estat també auditades en el Projecte de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica, que se segueix amb el Consorci de Benestar Social Salt Gironès-Salt i l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès.

Arran de les auditories realitzades s’ha proposat l’adquisició d’aparells electrònics i, com en l’any 2019, s’han atorgat subvencions en espècie i de cessió temporal a famílies vulnerables.

S’han beneficiat un total de 22 famílies usuàries de Serveis Socials i de l’Oficina d’habitatge. El material adquirit i cedit ha estat: un frigorífic, deu deshumidificadors, onze radiadors, dos termos elèctrics i una caldera, per satisfer les necessitats detectades per import de 4.638,60 euros, els quals han estat íntegrament subvencionats per la Diputació de Girona.

Al moment de repartir el material s’ha informat a les famílies beneficiades de quines eren les seves obligacions i també de com utilitzar i fer un ús correcte de l’aparell, segons els criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 18.12.2020.

A l’igual que l’any anterior s’han donat recomanacions de com evitar les humitats per condensació a aquelles famílies a qui s’ha fet entrega d’un deshumidificador.

A més, per la temporada d’hivern, s’han cedit a dues famílies vulnerables, 3 dels 6 radiadors que es van adquirir amb la subvenció de l’any 2019 per fer front precisament a situacions puntuals d’emergència energètica.

Tant l’Ajuntament com la resta d’entitats implicades fan un valoració molt positiva de la feina feta i dels resultats obtinguts i es continua treballant per evitar els efectes col·laterals que es deriven de la pobresa energètica i per conscienciar la població.

Salt, 20 de gener de 2021