AJUNTAMENT DE SALT – Convocatòria de les subvencions per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis plurifamiliars, per a l’exercici 2018

RECORDEU:

  • Informació pública de les bases fins al 27 de juliol. Presentació de sol·licituds: del 13 d’agost al 27 d’agost, ambdós inclosos.
  • El termini d’execució de les actuacions és des de l’1 de gener de 2018 a 30 de novembre del mateix any.
  • Tota la sol·licitud s’ha de fer electrònicament i acompanyada dels documents requerits. En cap cas s’admetrà el format paper. Podeu seguir la guia que es mostra a continuació per a presentar els documents de la forma correcta.