AJUNTAMENT DE SALT – Convocatòria per a la subvenció per a les actuacions en matèria de rehabilitació dels elements comuns dels edificis plurifamiliars del municipi de Salt, per a l’exercici 2022