Ajuts al Lloguer. Majors de 65 anys

Què és i per a què serveix?

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrènia competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual I permanent, que compleixin els requistis de les bases (Resolució TES 662/2020 de 9 de març) i de la convocatòria (resolució TES/1097/2020, de 19 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2020. LG 2020)

Quadre resum de les carascterístiques

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Del 28 de maig de 2020 al 3 de juliol de 2020, ambdòs incloses.

Com i on es pot fer?

Es pot preparar la documentació en línia i complimentar els models, a través del següent enllaç

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer

També es pot fer personalment a l’Oficina Local d’Habitatge, c. Dr. Ferran, 7 de Salt, amb CITA PRÈVIA que podeu demanar al telèfon 972 402276. Horari: de 9.30 a 13.00 hores, o al correu: habitatge@salt.cat

Podeu descarregar els models aquí: fer link als següents models: 

Instància

full transferència

Enllaç al web:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c