AJUNTAMENT DE SALT – Convocatòria de subvencions anys 2020, per a la rehabilitació dels elements comuns del edificis del terme municipal de Salt.

RECORDEU:

  • Presentació de sol·licituds: TANCAT
  • El termini d’execució de les actuacions és des de l’1 de gener de 2020 al 30 de novembre de 2020, data límit de justificació.
  • Tota la sol·licitud s’ha de fer electrònicament i acompanyada dels documents requerits. En cap cas s’admetrà el format paper. Podeu seguir la guia que es mostra a continuació per a presentar els documents de la forma correcta.