PROJECTE DE SUPORT A LES COMUNITATS I D'INTERVENCIÓ EN L'ÚS ANÒMAL DE L'HABITATGE 2017

Descripció del programa:

Des del desembre de 2016 hi ha un nou projecte de comunitats gestionat des de l'OLH Salt, per coordinar i conèixer la realitat del municipi en coordinació amb les entitats i altres administracions que actuen a Salt, que suposa en part una continuÏtat de l'antic projecte de Pla de Barris, però que inclou una novetat essencial, que és l'ampliació de l'àmbit geogràfic del projecte que ara afectarà tot el terme municipal de Salt i una nova línia d'actuació relacionada amb l'ocupació irregular d'habitatges i l'ús anòmal de l'habitatge amb totes les conseqüències que es deriven.

L'objectiu d'aquest nou projecte és unir esforços per tal de poder seguir desenvolupant aquesta tasca tan necessària des de la pròpia Oficina Local d'Habitatge.

La pretensió de la nova línia d'actuació és l'aplicació de mesures i protocols per a la detecció, gestió i eradicació dels habitatges ocupats il.legament sense el consentiment dels seus propietaris. Això implica estudis específics per a la identificació dels habitatges ocupats il.legalment, protocols d'inspecció periòdica i contínua d'habitatges vinculats amb el Programa ja existent de “Passadissos Nets, passadissos segurs”; també protocols d'actuació davant de denúncies de particulars, incloent les accions legals pertinents contra les persones responsables de l'ocupació il.legal, mesures de prevenció de l'ocupació il.legal (col.locació de portes metàl.liques, blindatges, tapiar i assegurar accessos...) campanyes de prevenció i sensibilització respecte a la problemàtica de l'ocupació il.legal , mediació i acompanyament a les comunitats de veÏns, suport per a la regularització de la situació (intermediació per la signatura de contractes entre propietari i ocupant) i mesures de suport i atenció social a les persones que ocupin habitatges ocupats il.legalment per mancança manifesta i involuntària d'un habitatge digne i adequat.

Objectius concrets del projecte:


 

 

 

 

 

 

 

Oficina d'Habitatge. Ajuntament de Salt.

C/ Dr. Ferran, 7, bxs (17190 - Salt)
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 13.00 h.
De dilluns a divendres
Telèfon: 972 402 276
Fax: 972 400 436
Correu electrònic: habitatge@salt.cat