SUPORT A COMUNITATS DE PROPIETARIS AMB ALTA MOROSITAT (Proposta de continuïtat Salt 70)

1.- En què consisteix el programa?

 

Moltes de les comunitats de propietaris de Salt, en especial zona centre, estant patint actualment les conseqüències de la situació crítica econòmica actual dels seus propietaris/àries i el que suposa no poder fer front a moltes de les despeses dins l'àmbit econòmic. L'Ajuntament de Salt, conscient d'aquesta realitat, també per a aquest any 2016, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, ofereix suport i assessorament a les presidències i secretaries de totes aquelles comunitats que tenen un alt índex de morositat perquè puguin solucionar els problemes més greus, millorar la convivència veïnal i així poder autogestionar-se.

 

2.- El programa consta de dos tipologies de suport:

 

Puntual

Adreçat a les comunitats que s'autogestionen. Es tracta d'assessorar la presidència i veïns implicats en la comunitat per tal de buscar solucions a casos puntuals de deutes comunitaris.

Intervenció en les comunitats

Adreçat a comunitats que es troben desemparades. L'Oficina Local d'Habitatge col·labora amb la comunitat assessorant: en el cobrament de quotes, reunions i actes, pagament de les factures pendents, i problemes de morositat.
Per tal de que els presidents/es i secretaris/àries puguin assumir les seves funcions, s'imparteix formació junt amb altres professionals de la mediació i de la salut per assolir, d'entre d'altres, una bona autogestió de la comunitat. S'incideix principalment en la modificació de la Llei de la Propietat Horitzontal, en l'acollida als nous veïns per part del membres de la Junta i a la informació a l'hora de contactar autònoms i empreses.

 

3.- Com es pot accedir al servei?

 

Sol·licitant a l'Ajuntament mitjançant instància on hi consti la problemàtica de la comunitat. El tècnic responsable es posarà en contacte amb el sol·licitant.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Oficina d'Habitatge. Ajuntament de Salt.

C/ Dr. Ferran, 7, bxs (17190 - Salt)
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 13.00 h.
De dilluns a divendres
Telèfon: 972 402 276
Fax: 972 400 436
Correu electrònic: habitatge@salt.cat