ajuda

Ajuts pagament lloguer

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial

CONVOCATÒRIA TANCADA

Què és i per a què serveix?
Prestacions per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats.

Qui ho pot demanar?
Persones beneficiàries d’aquest ajut durant l’any 2017, que segueixin complint els requisits de l’anterior convocatòria.
ORDE MAH/402/2008, de 6 d’agost (DOGC 23/08/09)

Quin cost té?
Cap

En quines dates es pot fer?
Del 29.01.18 a 02.03.18, ambdós incloses

Com i on es pot fer?
Personalment a l’Oficina Local d’Habitatge, c. Dr. Ferran, 7 de Salt, amb cita prèvia.
Horari: de 9.30 a 13,00 hores.

Nombre total de sol.licituds tramitades, any 2018: 110

CONVOCATÒRIA OBERTA

Què és i per a què serveix?
Prestacions per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats.
Qui ho pot demanar?
Les persones titulars d’un contracte de lloguer d’habitatge destinat a residència habitual i permanent a Catalunya, sempre i quan compleixin els requisits de la convocatòria.
Resolució GAH/970/2018, DOGC 8622 de 18.05.18

REQUISITS:

 • Tenir residència legal a Catalunya
 • Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent i estar-hi empadronat
 • No pagar lloguer superior a 500 euros mensuals
 • Estar al corrent de pagament
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera
 • Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social

Quin cost té?
Cap
En quines dates es pot fer?
Del 18 de maig fins al 29 de juny
Com i on es pot fer?
Cal dirigir-se a l’Oficina Local d’Habitatge (c/ Dr. Ferran, 7 baixos) en horari de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h. Cal demanar cita prèvia (tel. 972 402276).
Quins documents s’hauran de portar el dia de la cita?
Els models dels impresos normalitzats de les sol.licitds es poden obtenir al web habitatge.gencat.cat

Models oficials: descàrregues

Documentació (original i fotocòpia):

 • DNI/NIE
 • Llibre de família, si s’escau
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant
 • Rebuts de lloguer pagats de l’any 2018 (fins data presentació sol·licitud)
 • Vida Laboral (en cas de no presentar Declaració d’IRPF)
 • Pensió No Contributiva (majors de 65 anys)
 • Acreditar discapacitat, carnet família monoparental o nombrosa
 • Sentència de separació o divorci (en cas de divorci o separació)

 Documentació que NO s’ha de portar si es signa l’autorització:

 • Certificat de convivència
 • Declaració Renda 2016 ó certificat d’imputacions

CONVOCATÒRIA TANCADA

Què és i per a què serveix?
Prestacions per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats.
Qui ho pot demanar?
Les persones que reuneixin els requisits de la convocatòria RESOLUCIÓ GAH/942/2018 DOGC 7619 de 15.05.18
I GAH/867/2018 de 2 de maig DE 2018 (DOGC 7613 de 7.5.2018)

1- Persones sol·licitants titulars de contractes celebrats a partir de l’1 de novembre de 2017, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, habitatges gestionats per administracions o entitats públiques o gestionats per entitats sense ànim de lucre.
2- Persones sol·licitants que han estat beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o execució hipotecària.
3- Persones sol·licitants que han estat beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer.

Quin cost té?
Cap
En quines dates es pot fer?

 • Per al col·lectiu 1: fins al 31 d’octubre de 2018
 • Pels col·lectius 2 i 3: fins al 29 de juny de 2018

Com i on es pot fer?
Presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge (c/ Dr. Ferran, 7 baixos) en horari de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h. Cal demanar cita prèvia (tel. 972 402276).

Quins documents s’han de portar?

Models oficials: descàrregues

Documentació (original i fotocòpia):

 • DNI/NIE
 • Contracte de lloguer
 • Rebuts de lloguer pagats de l’any 2018 (fins data presentació sol·licitud)
 • Vida Laboral (en cas de no presentar Declaració d’IRPF)
 • Pensió No Contributiva (majors de 65 anys)
 • Llibre de família, si s’escau
 • Documentació que NO s’ha de portar si es signa l’autorització:
 • Certificat de convivència
 • Declaració Renda 2016 o certificat d’imputacions
 • Acreditar discapacitat, carnet família monoparental o nombrosa
Close Menu

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies