ajuda

Ajuts pagament lloguer

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial

CONVOCATÒRIA TANCADA

Què és i per a què serveix?
Prestacions per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats.
Qui ho pot demanar?
Les persones titulars d’un contracte de lloguer d’habitatge destinat a residència habitual i permanent a Catalunya, sempre i quan compleixin els requisits de la convocatòria.

Resolució:  

TES 916/2019, de 29 de març, DOGC 7846 de 03.04.19

TES 935/ 2019, d’11 d’abril,  DOGC 7854 de 15.04.19

REQUISITS:

 • Tenir residència legal a Catalunya
 • Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent i estar-hi empadronat
 • No pagar lloguer superior a 500 euros mensuals; famílies nombroses: 900 euros/mes.
 • Estar al corrent de pagament
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera
 • Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social

Quin cost té?
Cap
En quines dates es pot fer?
Del 16 d’abril  i fins al  7 de juny (ambdós inclosos)
Com i on es pot fer?
Cal dirigir-se a l’Oficina Local d’Habitatge (c/ Dr. Ferran, 7 baixos) en horari de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h. Cal demanar cita prèvia (tel. 972 402276).
Quins documents s’hauran de portar el dia de la cita?

Els documents que tot seguit es diran i que podeu descarregar acompanyats de la documentació  (original i fototocòpia) que es relaciona.

Models oficials: descàrregues

Els models dels impresos normalitzats també  es poden obtenir al web   habitatge.gencat.cat

Documentació (original i fotocòpia):

 • DNI/NIE
 • Llibre de família, si s’escau
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant
 • Rebuts de lloguer pagats de l’any 2019 (fins data presentació sol·licitud)
 • Vida Laboral (en cas de no presentar Declaració d’IRPF)
 • Pensió No Contributiva (majors de 65 anys)
 • Acreditar discapacitat, carnet família monoparental o nombrosa
 • Sentència de separació o divorci (en cas de divorci o separació)

 Incompatiblitats: El cobrament d’altres ajuts, per les mateixes mensualitats provinent de qualsevol administración pública o d’entitats privades que tinguin la mateixa finalitat.

TOTAL SOL·LICITUDS PRESENTADES:    573

CONVOCATÒRIA TANCADA

Què és i per a què serveix?
Prestacions per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats.

Qui ho pot demanar?
Persones beneficiàries d’aquest ajut durant l’any 2018, que segueixin complint els requisits de l’anterior convocatòria.
ORDE MAH/402/2009, de 5 d’agost (DOGC 23/09/09)

Normativa 2019

Quin cost té?
Cap

En quines dates es pot fer?
Del 21.01.19 a 01.03.19, ambdós inclosos

Com i on es pot fer?
Personalment a l’Oficina Local d’Habitatge, c. Dr. Ferran, 7 de Salt, amb cita prèvia.
Horari: de 9.30 a 13,00 hores.

Nombre total de sol.licituds tramitades, any 2018: 88

Què és i per a què serveix?
Prestacions per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats.
Qui ho pot demanar?
Les persones que reuneixin els requisits de la convocatòria RESOLUCIÓ TES/94/2019 DOGC 7795 de 24.01.19

 1. Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2018, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques, excepte l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 2. Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
 3. Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.

Quin cost té?
Cap
En quines dates es pot fer?

 • Per al col·lectiu ( punt 1) : 25 de gener 2019 i finalitza el 31 d’octubre de 2019. CONVOCATÒRIA OBERTA

 • Per als altre col.lectius indicats al punt 2 i 3: Del 25 de gener a l’1 de març de 2019. CONVOCATÒRIA TANCADA.

Nombre total de sol.licituds tramitades, any 2019: 4

Com i on es pot fer?
Presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge (c/ Dr. Ferran, 7 baixos) en horari de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h. Cal demanar cita prèvia (tel. 972 402276).

Quins documents s’han de portar?

Les persones sol·licitants han de presentar el formulari de sol·licitud degudament formalitzat i signat.

Models oficials: descàrregues

Documentació (original i fotocòpia):

 • DNI/NIE
 • Contracte de lloguer
 • Rebuts de lloguer pagats de l’any 2019 (fins data presentació sol·licitud)
 • Vida Laboral (en cas de no presentar Declaració d’IRPF)
 • Pensió No Contributiva (majors de 65 anys)
 • Llibre de família, si s’escau
 • Acreditar discapacitat, carnet família monoparental o nombrosa

Documentació que NO s’ha de portar si es signa l’autorització:

 • Certificat de convivència
 • Declaració Renda 2017 o certificat d’imputacions
Close Menu

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies