ajuda

Ajuts pagament lloguer

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial

CONVOCATÒRIA TANCADA

Què és i per a què serveix?
Prestacions per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats.
Qui ho pot demanar?
Les persones titulars d’un contracte de lloguer d’habitatge destinat a residència habitual i permanent a Catalunya, sempre i quan compleixin els requisits de la convocatòria.

Resolució:  

TES 916/2019, de 29 de març, DOGC 7846 de 03.04.19

TES 935/ 2019, d’11 d’abril,  DOGC 7854 de 15.04.19

REQUISITS:

 • Tenir residència legal a Catalunya
 • Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent i estar-hi empadronat
 • No pagar lloguer superior a 500 euros mensuals; famílies nombroses: 900 euros/mes.
 • Estar al corrent de pagament
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera
 • Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social

Quin cost té?
Cap
En quines dates es pot fer?
Del 16 d’abril  i fins al  7 de juny (ambdós inclosos)
Com i on es pot fer?
Cal dirigir-se a l’Oficina Local d’Habitatge (c/ Dr. Ferran, 7 baixos) en horari de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h. Cal demanar cita prèvia (tel. 972 402276).
Quins documents s’hauran de portar el dia de la cita?

Els documents que tot seguit es diran i que podeu descarregar acompanyats de la documentació  (original i fototocòpia) que es relaciona.

Models oficials: descàrregues

Els models dels impresos normalitzats també  es poden obtenir al web   habitatge.gencat.cat

Documentació (original i fotocòpia):

 • DNI/NIE
 • Llibre de família, si s’escau
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant
 • Rebuts de lloguer pagats de l’any 2019 (fins data presentació sol·licitud)
 • Vida Laboral (en cas de no presentar Declaració d’IRPF)
 • Pensió No Contributiva (majors de 65 anys)
 • Acreditar discapacitat, carnet família monoparental o nombrosa
 • Sentència de separació o divorci (en cas de divorci o separació)

 Incompatiblitats: El cobrament d’altres ajuts, per les mateixes mensualitats provinent de qualsevol administración pública o d’entitats privades que tinguin la mateixa finalitat.

TOTAL SOL·LICITUDS PRESENTADES:    573

CONVOCATÒRIA TANCADA

Què és i per a què serveix?
Prestacions per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats.

Qui ho pot demanar?
Persones beneficiàries d’aquest ajut durant l’any 2018, que segueixin complint els requisits de l’anterior convocatòria.
ORDE MAH/402/2009, de 5 d’agost (DOGC 23/09/09)

Normativa 2019

Quin cost té?
Cap

En quines dates es pot fer?
Del 21.01.19 a 01.03.19, ambdós inclosos

Com i on es pot fer?
Personalment a l’Oficina Local d’Habitatge, c. Dr. Ferran, 7 de Salt, amb cita prèvia.
Horari: de 9.30 a 13,00 hores.

Nombre total de sol.licituds tramitades, any 2018: 88

Què és i per a què serveix?
Prestacions per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats.
Qui ho pot demanar?
Les persones que reuneixin els requisits de la convocatòria RESOLUCIÓ TES/94/2019 DOGC 7795 de 24.01.19

 1. Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2018, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques, excepte l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 2. Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
 3. Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.

Quin cost té?
Cap
En quines dates es pot fer?

 • Per al col·lectiu ( punt 1) : 25 de gener 2019 i finalitza el 31 d’octubre de 2019. CONVOCATÒRIA OBERTA

 • Per als altre col.lectius indicats al punt 2 i 3: Del 25 de gener a l’1 de març de 2019. CONVOCATÒRIA TANCADA.

Nombre total de sol.licituds tramitades, any 2019: 4

Com i on es pot fer?
Presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge (c/ Dr. Ferran, 7 baixos) en horari de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h. Cal demanar cita prèvia (tel. 972 402276).

Quins documents s’han de portar?

Les persones sol·licitants han de presentar el formulari de sol·licitud degudament formalitzat i signat.

Models oficials: descàrregues

Documentació (original i fotocòpia):

 • DNI/NIE
 • Contracte de lloguer
 • Rebuts de lloguer pagats de l’any 2019 (fins data presentació sol·licitud)
 • Vida Laboral (en cas de no presentar Declaració d’IRPF)
 • Pensió No Contributiva (majors de 65 anys)
 • Llibre de família, si s’escau
 • Acreditar discapacitat, carnet família monoparental o nombrosa

Documentació que NO s’ha de portar si es signa l’autorització:

 • Certificat de convivència
 • Declaració Renda 2017 o certificat d’imputacions
Close Menu

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies