L’Oficina d’Habitatge té la voluntat de concentrar en un únic espai totes les consultes i peticions vinculades a l'habitatge. L’Ajuntament ofereix a tots els saltencs i saltenques serveis i informació en matèria d’habitatge, així com la tramitació d’ajuts, programes i assessorament.

        

 

 


 

NOTÍCIES D’ACTUALITAT

CONVOCATÒRIA PER A LA REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS I A LA IMPLANTACIÓ DE L'INFORME TÈCNIC DELS EDIFICIS, EN EDIFICIS RESIDENCIALS PLURIFAMILIARS DEL SECTOR SALT-70, PER A L'ANY 2016 DEL MUNICIPI DE SALT

Enllaç edicte Enllaç instància Enllaç fitxa creditor Enllaç acta Enllaç plànol
Models per a la justificació:
Compte Justificatiu Cessió del dret de cobrament Fitxa del creditor

30 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER

Enllaç

APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DINS L'ÀMBIT D'ACTUACIONS DEL PROJECTE SALT 70

Enllaç

CONVOCATòRIA DE PRESTACIONS PAGAMENT LLOGUER 2016 PER A COL·LECTIUS ESPECíFICS.


Enllaç

 

 

 

 

 Amb la col·laboració:

Oficina d'Habitatge. Ajuntament de Salt.

C/ Dr. Ferran, 7, bxs (17190 - Salt)
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 13.00 h.
De dilluns a divendres
Telèfon: 972 402 276
Fax: 972 400 436
Correu electrònic: habitatge@salt.cat